Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
61 MANAV BAIS 13 24 6 6 49
62 MUKESH KUMAR 15 15 11 7 48
63 ARJUN PURI 22 17 5 4 48
64 SHABEG SINGH KOONER 26 9 4 9 48
65 JAIRAJ SINGH SANDHU 17 18 5 7 47
66 ADITYA RAJ KUMAR CHAUHAN 20 15 4 7 46
67 WASIM KHAN 12 17 7 10 46
68 NAMAN DAWAR 17 21 4 3 45
69 VEER AHLAWAT 13 17 3 12 45
70 AMAN RAJ 13 13 7 11 44
71 SAARTHAK CHHIBBER 17 14 6 6 43
72 AKSHAY SHARMA 18 18 3 3 42
73 BRASHWARPAL SINGH 16 15 5 4 40
74 C MUNIYAPPA 17 13 6 4 40
75 AMRIT LAL 12 14 7 7 40